Myfyrwyr Canoloesol Cymreig a’u Gyrfaoedd

Type

Student thesis: Doctoral ThesisDoctor of Philosophy

Original languageEnglish
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Thesis sponsors
 • Welsh Medium Teaching Development Centre
Award date08 Jun 2012
Links
View graph of relations

Abstract

Roedd twf y prifysgolion yn un o ddatblygiadau pwysicaf yr oesoedd canol a gafodd effaith ddwys ar yr eglwys a’r gymdeithas ehangach. Bwriad yr astudiaeth hon yw ystyried y datblygiad hwn yn y cyd-destun Cymreig trwy drafod presenoldeb y Cymry yng nghanolfannau dysg Lloegr a’r cyfandir a gweld effaith eu cyfnod o astudio ar eu gyrfaoedd. Trwy wneud hyn fe ddyfnheir ein dealltwriaeth o effaith y prifysgolion ar Gymru a’r modd yr oedd y Cymry yn rhan o’r gymdeithas ehangach Ewropeaidd. Yn gyntaf astudir y Cymry ym mhrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt; yn y sefydliadau hyn, a Rhydychen yn fwy penodol, yr astudiodd y rhan fwyaf o fyfyrwyr Cymreig yr oesoedd canol ac felly gellir cael golwg cyffredinol ar y gymuned academaidd Gymreig. Yna edrychir ar y presenoldeb Cymreig ym mhrifysgol Paris a chanolfannau dysg eraill y cyfandir gan ystyried y ffactorau a arweiniodd at eu presenoldeb yno ac astudiaethau’r Cymry yn y cyd-destun rhyngwladol. Yn dilyn eu cyfnod yn y prifysgolion, arweiniwyd y Cymry ar nifer o lwybrau gyrfa gwahanol ac fe ffocysir ar y rhain ym mhenodau olaf y traethawd. Edrychir ar eu gyrfaoedd mewn dau faes gwahanol, sef yn gyntaf hierarchaeth eglwysig ac yna gwasanaeth cyfreithiol a gweinyddol, er mwyn deall cyfraniad eu haddysg at eu llwyddiant diweddarach. Trwy’r astudiaeth gwelir arwyddocâd y prifysgolion hyn i Gymru’r oesoedd canol.

Documents

 • atodiad 1

  Thesis, 38.9 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

 • atodiad 2

  Thesis, 19.8 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

 • casgliadau

  Thesis, 26.3 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

 • clawr1

  Thesis, 15.3 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

 • clawr2

  Thesis, 25.2 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

 • cyflwyniad

  Thesis, 2.06 MB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

 • llyfryddiaeth

  Thesis, 75.7 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

 • pennod 1

  Thesis, 102 KB, DOCM

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

 • pennod 2

  Thesis, 101 KB, DOCM

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

 • pennod 3

  Thesis, 126 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

 • pennod 4

  Thesis, 102 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

 • pennod 5

  Thesis, 122 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Seeking Publication

Documents

 • atodiad 1

  Thesis, 38.9 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy

 • atodiad 2

  Thesis, 19.8 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy

 • casgliadau

  Thesis, 26.3 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy

 • clawr1

  Thesis, 15.3 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy

 • clawr2

  Thesis, 25.2 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy

 • cyflwyniad

  Thesis, 2.06 MB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy

 • llyfryddiaeth

  Thesis, 75.7 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy

 • pennod 1

  Thesis, 102 KB, DOCM

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy

 • pennod 2

  Thesis, 101 KB, DOCM

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy

 • pennod 3

  Thesis, 126 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy

 • pennod 4

  Thesis, 102 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy

 • pennod 5

  Thesis, 122 KB, DOC

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy