‘Meddwl anghyffredin iawn…’ Datblygiad y meddwl Cymreig yng nghyd-destun yr ymateb i ddramâu Saunders Lewis

Authors Organisations
Type

Student thesis: Master's ThesisMaster of Philosophy

Original languageWelsh
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date2015
Links
Show download statistics
View graph of relations

Abstract

Yn y traethawd hwn rwyf yn olrhain yr ymateb cyfredol i ddramâu Saunders Lewis. Wrth edrych ar yr ymateb i’w ddramâu ac ymatebion ac ymosodiadau personol arno fel ffigwr llenyddol a gwleidyddol o bwys a dylanwad mawr, ceisiaf weld twf a datblygiad y meddwl Cymreig yn ystod yr ugeinfed ganrif. Yn ei ddramâu, lleisiodd Saunders Lewis ei weledigaeth am ei Gymru ddelfrydol, ac yn yr ymatebion iddynt gwelwn sut yr oedd Cymry’r ugeinfed ganrif yn derbyn ac yn gwrthod y delfryd hynny.