Ap Mentro MeifodSut y gall testunau llenyddol a gwybodaeth hanesyddol gysylltiedig berthnasol gael eu cymhwyso i fod yn gynnwys digidol gweladwy a chlywedol sy’n hybu ymwneud y cyhoedd â threftadaeth ddiwylliannol yn y Gymraeg a’r Saesneg?

Authors Organisations
Type

Student thesis: Master's ThesisMaster of Philosophy

Original languageEnglish
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Thesis sponsors
 • Knowledge Economy Skills Scholarships
 • ESF FUNDING
Award date2016
Links
View graph of relations

Abstract

Mae’r traethawd hwn yn ceisio darganfod a oes gwerth mewn digideiddio cynnwys a thestunau llenyddol, treftadol a hanesyddol yng Nghymru er mwyn hyrwyddo treftadaeth a thwristiaeth ddiwylliannol. Ystyrir y ddarpariaeth o destunau llenyddol a gwybodaeth hanesyddol sy’n bodoli e isoes yng Nghymru, gan ystyried ym mha ffurf y cânt eu darparu ar hyn o bryd, a beth fyddai manteision eu datblygu ar ffurf ddigidol. Fel rhan o’r prosiect cynhyrchwyd ap o deithiau cerdded llenyddol wedi’u lleoli yn Sir Drefaldwyn ar y cyd â chwmni Geosho o Gaernarfon (gweler http://mentromeifod.co.uk/). Mae Geosho yn gwmni sy’n arbenigo mewn cynhyrchu apiau a meddalwedd sy’n ymwneud â lleoliad, a lansiwyd yr
ap yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Meifod a’r Goro rau 2015 (gweler https://www.youtube.com/watch?v=V0gOSUNYopA). Drwy hynny roedd modd marchnata’r ap yn llwyddiannus am fod ei gynnwys wedi’i seilio ar ardal yr oedd mynychwyr yr Eisteddfod yn y mweld â hi. O ganlyniad i hyn roedd modd derbyn adborth gan y cyhoedd am yr ap a’i gynnwys. Ystyrir twristiaeth ddiwylliannol mewn gwledydd heblaw Cymru hefyd, megis Iwerddon a Gwlad yr Iâ, a sut y maent hwy’n defnyddio eu llenyddiaeth a’u hanes er mwyn hy bu twristiaeth. Edrychwyd yn benodol ar y deunydd sydd ganddynt ar ffurf apiau, a’r rheini yn apiau llenyddol neu yn deithiau cerdded gan mwyaf.

Ar sail cyflawni prif nod y prosiect, cynigir argymhellion ynghylch yr hyn y gallai Llywodraeth Cymru, Cynghorau Sir, Croeso Cymru ac Amgueddfa Cymru ei wneud i ddigideiddio eu deunydd, a beth fyddai manteision gwneud hynny.

Documents

 • Sion_E_A

  Thesis, 1.68 MB, PDF

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Embargo reason: Extensive 3rd Party Copyright Included

Documents

 • Sion_E_A

  Thesis, 1.68 MB, PDF

  Embargo end date: 31 Dec 2099

  Request copy