Taro’r cydbwysedd yn iawn: cloriannu cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Bil y Gymraeg

Type Other report
Original languageWelsh
PublisherPrifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University
Number of pages16
Publication statusPublished - Oct 2017
Show download statistics
View graph of relations
Citation formats

Abstract

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig gorolwg o seminar drefnwyd dan amodau Chatham House er mwyn trafod a chloriannu cynigion Papur Gwyn, ‘Taro’r cydbwysedd yn iawn: cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg’ a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Awst ac sy’n’n destun ymgynghoriad cyhoeddus tan 31 Hydref 2017. Trefnwyd y seminar gan Ganolfan Wleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Gwener 29 Medi yn Adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd. Noddwyd y digwyddiad gan Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol.

Documents