Secret Submersibles in Fishguard Bay, 1943-45 | Llongau Ymsuddol Cudd ym Mae Abergwaun, 1943-45

Type Other contribution
Original languageEnglish
TypeWeb-page
Media of outputWorld Wide Web
Publication statusPublished - 10 Jun 2022
Links
Permanent link
View graph of relations
Citation formats

Abstract

The Special Operations Executive (SOE) undertook a range of intelligence and sabotage operations during the Second World War, and in 1943 they established a top secret research station for trialling miniature submersibles in Fishguard Bay. | Cynhaliodd y Weithrediaeth Gweithrediadau Arbennig (SOE) amrediad o weithrediadau cudd-wybodaeth a difrodi yn ystod yr Ail Rhyfel Byd, ac ym 1943, sefydlont orsaf ymchwil gyfrinachol er mwyn treialu llongau ymsuddol bychain ym Mae Abergwaun.