Hafod oer, Hafod Lwyfog, hafod lom a hafota ar y foelpedair gwedd ar amddifadrwydd llenyddiaeth Gymraeg

Type Article
Original languageWelsh
Pages (from-to)156-172
Number of pages12
JournalY Traethodydd
VolumeY Traethodydd
Issue number171
Publication statusPublished - 01 Apr 2016
Links
Permanent link
Show download statistics
View graph of relations
Citation formats

Abstract

Ystyried yr ymdeimlad o golled mewn llenyddiaeth Gymraeg rhwng y ddeunawfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain