Dr Tamsin Davies MA (Caer Edin), MSc (Belfast), PhD (Cymru)

Language Skills Tutor Co-ordinator

View graph of relations

Faculty of Arts and Social Sciences (Dept)

Contact
Phone: 01970 628766

Responsibilities

Mae gen i ddwy rôl yn y Brifysgol.  Fi yw'r Swyddog Cangen ar gyfer Cangen Prifysgol Aberystwyth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, rôl rwy'n ei rhannu â Sharon Owen.  Yn y rôl hon, rwy'n gyfrifol am weinyddiaeth y Gangen.  Rwyf hefyd yn Diwtor Sgiliau Academaidd i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg ac yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth academaidd i fyfyrwyr, drwy ddarpariaeth ar fodiwlau, sesiynau grŵp a sesiynau un wrth un.