Prof Elin Jones

Institute Director of Welsh Lanaguage & Culture

View graph of relations
Link(s)

Profile

Working knowledge of Welsh, English, French and Spanish and to a lesser extent Catalan, Galician, Italian and Basque.

Teaching

Y Cyfryngau a Theori Ddiwylliannol, Iaith a'r Cyfryngau, / Lleiafrifol Iaith Cyfryngau Lleiafrifol, y Cyfryngau Cydymffurfiaeth a Rheoleiddio, Polisi Cyfryngau a'r Celfyddydau, Theori Cyfieithu, Sosioieithyddiaeth y Cyfryngau, Hunaniaeth a Gwleidyddiaeth y Cyfryngau, Dadansoddiad Cynhyrchu, Cyfnewid Rhyngddiwylliannol.

MPhil goruchwyliaeth PhD / ac archwilio

Rwyf wedi goruchwylio traethodau ymchwil doethurol dau i gyflwyno lwyddiannus ac rwyf ar hyn o bryd goruchwylio pump o fyfyrwyr doethuriaeth.

Kate Woodward: 'Cleddyf ym Mrwydr yr Iaith': Hanes y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg (ail arolygwr ar gyfer y flwyddyn olaf yn unig)

Lisa Richards: 'Siarad Sense': Defnyddio Iaith yn y gynrychiolaeth o bobl yn eu harddegau mewn ffilm 1990-2005

Goruchwylio cyfredol yn cynnwys:

Enrique Uribe-Jongbloed (Ysgoloriaeth ORSAS) : Cyfryngau Lleiafrifoedd Iaith yng Nghymru a Colombia: Materion o hunaniaeth mewn Amgylcheddau Cynhyrchu (Goruchwyliwr Gyntaf)

Ywain Tomos (Ysgoloriaeth Coleg Cymraeg): Cynhyrchu Cyfryngol Trawsgenedlaethol: anime yn Japan (Goruchwyliwr Cyntaf ar y Cyd)

Rhodri ap Dyfrig (Ysgoloriaeth KESS gyda Boomerang plc): Diwylliant Cyfranogol a'r Economi Gyfryngol Ddigidol (First Supervisor) Participatory Culture, Social Media and Multiplatform Television Production in Bilingual Environments (Goruchwyliwr Gyntaf)

Nia Dryhurst (Ysgoloriaeth KESS gyda Cwmni Da): Naratifau Amlblatfform ac Agweddau Ethnograffyddol at Ddogfen (Goruchwyliwr Cyntaf ar y Cyd)

Siôn Richards (Ysgoloriaeth KESS gyda Golwg360): Cyfryngau hyper-lleol mewn cymunedau ieithoedd llai (Goruchwyliwr Gyntaf)

Research interests

Minority/Minoritised Language Media, Media and Arts Policy, Sociolinguistics of Media, Identity and Politics of Media, Media Compliance and Regulation, Online and Social Media, Creative Translation, Multilingual Media Practices

*