Dr Alan Beaton PhD

Honorary Appointment

View graph of relations

Department of Psychology

Profile

Mae Dr Alan Beaton yn athro er anrhydedd yn yr Adran Seicoleg, ac yn ysgolhaig academaidd nodedig, a chanddo ddiddordebau ym maes yr agweddau niwroseicolegol a biolegol ar ochredd; niwroseicoleg wybyddol, yn enwedig anhwylderau darllen; darllen a dyslecsia datblygiadol a dysgu geirfa ieithoedd tramor.

Teaching

Dirnadaeth, iaith, niwroseicoleg

Research interests

Agweddau niwroseicolegol a biolegol ar ochredd; darllen a dyslecsia datblygiadol; dysgu geirfa ieithoedd tramor