Pam fod Pobl Ifanc yn Gadael y Fro Gymraeg?

View graph of relations
Contributor(s) Organisations
Type Media contribution
Period29 Mar 2019

Media contributions

TitlePam fod PoblIfanc yn gadael y Fro Gymraeg
Media name/outletBBC
CountryUnited Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Date29 Mar 2019
URLhttps://www.bbc.co.uk/cymrufyw/47722647

Description

Os yw Llywodraeth Cymru am gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru, mae Dr Lowri Cunnington Wynn o Brifysgol Aberystwyth yn dweud fod angen iddi ddeall pam fod rhai pobl ifanc yn teimlo nad ydyn nhw'n perthyn i ddiwylliant y Fro Gymraeg, er eu bod yn gallu siarad Cymraeg.