Y Traethodydd (Journal)

View graph of relations
Contributor(s) Organisations
Date

2017

Type(s) Editorial activity

Description

Rhifyn Ionawr 2017, Cyfrol CLXXII, Rhif 720. Golygydd gwadd ar gyfer rhifyn ffeminyddol arbennig o Y Traethodydd i ddathlu 30 mlynedd ers cyhoeddi rhifyn ffeminyddol 1986. Seiliwyd yr erthyglau a gynhwysir yn y rhifyn hwn ar bapurau a draddodwyd mewn cynhadledd undydd 'Y Gymraeg a'i Llenyddiaeth 1986-2016' yn LlGC a noddwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.