Lleisiau merched ym marddoniaeth Gymraegy Cyfnod Modern Cynnar (1400–1800)

View graph of relations
Contributor(s) Organisations
Date

07 Oct 2016

Type(s) Oral presentation

Event details

Duration07 Oct 201607 Oct 2016
LocationCanolfan Llanengan
CityAbersoch
TypeOther

Description

Darlith i gynulleidfa lengar ar farddoniaeth gan ferched yng Nghymru 1400-1800, fel rhan o'r prosiect 'Women's Poetry in Ireland, Scotland and Wales 1400-1800' (Leverhulme)