Language, literature, library: developing an information literacy programme for students of Welsh and Celtic Studies at Aberystwyth University

View graph of relations
Contributor(s) Organisations
Date

16 May 2019

Type(s) Invited talk

Description

Datblygwyd modiwl Sgiliau Astudio Iaith a Llên gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth er mwyn cynorthwyo myfyrwyr blwyddyn 1 i gynefino â bywyd academaidd ac i astudio iaith a llên yn benodol. Bydd y cyflwyniad hwn yn ffocysu ar elfennau llythrennedd gwybodaeth y modiwl ac yn disgrifio cyfraniad y Llyfrgellydd Pwnc i’r dysgu cyn adfyfyrio ar natur hyfforddiant llythrennedd gwybodaeth mewn cyd-destun Cymraeg. Bydd y cyflwyniad yn cloi gydag ystyriaeth o lwyddiannau a gwendidau’r gweithgareddau llyfrgell yn y modiwl ac yn gwahodd sylwadau ac argymhellion oddi wrth gydweithwyr yn y maes.