'Awdurdod Mam, ac eraill: lleisiau benywaidd mewn barddoniaeth Gymraeg 1400-1800' (Cynhadledd Flynyddol Archif Menywod Cymru / Women's archive Wales Annual Conference 2017)

View graph of relations
Contributor(s) Organisations
Date

07 Oct 2017

Type(s) Conference

Event details

Duration07 Oct 201708 Oct 2017
LocationAberystwyth
CityAberystwyth
CountryUnited Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
TypeConference

Description

Bydd y papur hwn yn cyflwyno prosiect Leverhulme, ‘Women’s Poetry in Ireland, Scotland and Wales 1400–1800’, prosiect cymharol sy'n archwilio ffiniau ieithyddol, cenedlaethol a diwylliannol y cyfnod (http://womenspoetry.aber.ac.uk/en/), gan roi sylw manwl i'r deunydd Cymraeg a ddarganfyddwyd wrth i'r prosiect fynd rhagddo. Mae'r corff o gerddi Cymraeg gan fenywod sydd wedi goroesi o'r cyfnod 1400–1800 yn cynnwys tua dau gant a hanner o gerddi, ac mae nifer ohonynt yn lleisio profiadau penodol fenywaidd (e.e. priodas, y profiad o fod yn fam, y profiad o fod yn weddw a chyfeillgawch). Maent hefyd yn rhoi perspectif benywaidd i faterion megis confensiynau barddol a'r Diwygiad Protestannaidd. Hoffwn drafod lleisiau dilys y gwragedd, mamau, merched a chwiorydd, yn ogystal â rhoi sylw i'r modd y byddent yn defnyddio eu lleisiau benywaidd i awdurdodi eu cerddi.