Dr T Robin Chapman MEd (Leeds), MA, DLitt (Cymru)

Senior Lecturer

Gweld graff cysylltiadau

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

!!Postal address
Aberystwyth University
Old College
King Street
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 622239

Proffil

Ni ddechreuais weithio mewn addysg uwch hyd yn gymharol ddiweddar. Ar ôl cyfnod ar staff Geiriadur yr Academi Gymreig, treuliais 12 mlynedd yn dysgu mewn ysgolion yn Swydd Efrog. Pan symudais i Aberystwyth, bûm ar staff yr Ysgol Addysg, gan hyfforddi darpar athrawon a chyfrannu at gyrsiau israddedig ar bynciau mor amrywiol â seicoleg ac addysg amlddiwylliannol.

Gwybodaeth ychwanegol

Aelod Llawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Cymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol

Diddordebau ymchwil

Bywgraffyddiaeth a hanes llenyddol. Rwy newydd gwblhau cyfrol 160,000 o eiriau ar hanes llenyddiaeth Gymraeg c.1740-2005 i gyfres The Oxford Literary History of Wales.

Dysgu

Llenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif, beirniadaeth lenyddol, trosi ac addasu.

Cyfrifoldebau

Tiwtor derbyn