Prof Rhys Jones

Professor

Gweld graff cysylltiadau

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

!!Postal address
Aberystwyth University
Llandinam Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 622594
Cysylltiad(au)

Proffil

Mae Rhys Jones FLSW yn Athro Daearyddiaeth Ddynol ac yn gyn Bennaeth Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ystod o themâu cydberthynol sy'n gysylltiedig â daearyddiaeth wleidyddol:

1. daearyddiaeth hunaniaethau grŵp sy'n canolbwyntio'n benodol ar ddaearyddiaeth cenedlaetholdeb Cymreig a'r ffordd y mae hyn yn cael ei lunio gan arferion gofodol a chymunedol, iaith, yn ogystal ag arferion pobl ifanc;

2. daearyddiaeth y wladwriaeth, lle mae'n arbenigo ar natur tiriogaethol y wladwriaeth, ynghyd â dealltwriaethau anthropolegol ohoni. Mae hefyd yn arbenigwr ar ddatganoli yn y DU, yn enwedig mewn perthynas â Chymru;

3. y defnydd a wneir o fewnwelediadau ymddygiadol mewn polisi cyhoeddus mewn ystod o wahanol wledydd. Mae ei waith yn y maes hwn wedi archwilio'r heriau ymarferol sy'n gysylltiedig â datblygu ymyriadau sy'n seiliedig ar ymddygiad, yn ogystal â'r materion mwy moesegol sy'n codi o'u defnyddio.

Mae wedi cyhoeddi’n eang ar y themâu hyn, gan gynnwys un ar ddeg o lyfrau a dros wyth deg o erthyglau a phenodau llyfrau. Cefnogwyd ei waith gan grantiau ymchwil gan yr ESRC, yr AHRC, Ymddiriedolaeth Leverhulme, Horizon 2020, INTERREG a Llywodraeth Cymru.

Mae ei brosiectau ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar: syniadau o gydlyniant tiriogaethol a chyfiawnder gofodol yn yr UE (Horizon 2020); daearyddiaethau mudiadau rhanbarthol yn yr UE (ESRC); twristiaeth treftadaeth, hunaniaeth a symudedd rhwng Iwerddon a Chymru (INTERREG).