Prof Rhys Jones

Professor

Gweld graff cysylltiadau

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

!!Postal address
Aberystwyth University
Llandinam Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 622594

Proffil

Saif fy ngwaith ar y gyffordd rhwng daearyddiaeth wleidyddol, hanesyddol a diwylliannol ac mae'n canolbwyntio'n benodol ar ddaearyddiaethau amrywiol y wladwriaeth a'i hunaniaethau grp cysylltiedig. Euthum i'r afael â daearyddiaethau'r wladwriaeth mewn sawl cyd-destun, gan amrywio o'r newidiadau trefniadol, tiriogaethol a diwylliannol amrywiol sy'n gysylltiedig â'r broses o lunio'r wladwriaeth yng Nghymru'r Oesoedd Canol i brosesau mwy cyfoes ailstrwythuro tiriogaethol a swyddogaethol sy'n effeithio ar wladwriaeth y Deyrnas Gyfunol. Mae fy ngwaith ar y themâu hyn wedi ymddangos mewn nifer o erthyglau gwahanol gyfnodolion yn ogystal â monograff - People/States/Territories - a gyhoeddwyd gan Blackwell yn rhan o'r RGS-IBG Book Series. Yr wyf hefyd wedi archwilio daearyddiaethau hunaniaeth grp mewn sawl cyd-destun gwahanol. Mae fy ngwaith yn hyn o beth yn cynnwys fy ngwaith ymchwil ar dwf hunaniaethau ethnig yng Nghymru'r Oesoedd Canol a'r ymchwil mwy cyfredol a wneir gennyf ar ddaearyddiaethau hunaniaeth Gymreig yn niwedd yr ugeinfed ganrif. Ymddangosodd y gwaith olaf hwn mewn llyfr o'r enw Placing the Nation (gyda Carwyn Fowler). Cefnogwyd fy ngwaith ymchwil, hyd yma, gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Ymddiriedolaeth Leverhulme, yr Academi Brydeinig a Bwrdd Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Cymru.

Byddaf yn dysgu ar nifer o'r themâu ymchwil hyn ar lefel israddedig ac uwchraddedig. Dysgaf yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg ond byddaf hefyd yn dysgu rhai modiwlau cyfrwng-Saesneg ym maes daearyddiaeth wleidyddol. Ceisiais hefyd gyfnerthu fy nghymhwysedd i ddysgu drwy gyhoeddi gwerslyfr o'r enw An Introduction to Political Geography (gyda Martin Jones a Mike Woods). Cadarnhawyd fy nghymwysedd i ddysgu pan dderbyniais Wobr Rhagoriaeth Addysgu Prifysgol Aberystwyth yn 2005.