Rhys Dafydd Jones BA (Hons.) MA PhD (Wales) PGCtHE FRGS SFHEA

Lecturer

Gweld graff cysylltiadau

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

!!Postal address
Aberystwyth University
Llandinam Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 622647

Proffil

Daearyddwr cymdeithasol yw Rhys sydd â diddordeb mewn mudo, amlddiwyllianedd, cyfranogiad sifig, a pherthyn. Cwblhaodd ei BA (2006), MA (2007), a'i PhD (2011) ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Fe'i benodwyd i ddarlithyddiaeth mewn daearyddiaeth ddynol yn yr ADGD yn 2011. Mae'n uwch gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r cydlynydd ar y cyd o rhwydwaith ymchwil WISERD Ymchwil Mudo Cymru, ac yn aeloed o weithgor Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru.

Diddordebau ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Rhys yn ymwneud yn fras ag ymfudo, amlddiwylliannedd, cyfranogiad dinesig, a pherthyn. Yn benodol, mae ganddo ddiddordeb mewn mudo ffordd o fyw ac anghydraddoldebau rhanbarthol, perthyn ac amherthyn trawswladol mewn cenhedloedd lleiafrifol (yn canolbwyntio’n bennaf ar fudo o’r UE a Brexit yng Nghymru), mudo rhyngwladol ac amrywiaeth grefyddol mewn ardaloedd gwledig, a chyfranogiad dinesig fel gweithgareddau creu lleoedd.

Arweiniodd Rhys y Pecyn Gwaith ‘Mudwyr a lleiafrifoedd mewn cymdeithas sifil’ ar gyfer Canolfan Ymchwil yr ESRC WISERD Civil Soceity (2014-2019). Bu’n Go-I ar brosiect, Horizon2020 IMAJINE, gan weithio ar y pecyn gwaith ‘Migration, territorial anghydraddoldebau, a anghyfiawnder gofodol' a arweiniwyd o Brifysgol Groningen. Mae hefyd yn ymwneud â dau becyn gwaith o ymgyfforiad cyfredol WISERD fel Canolfan Ymchwil ESRC, WISERD Civic Stratification and Civil Repair (2019-2024): ‘Ffiniau, mecanweithiau ffiniau, a mudo’ (dan arweiniad Prifysgol Bangor) a ‘Popiwlistiaeth, gwrthdaro, a phegynu gwleidyddol'. Roedd Rhys hefyd yn co-I ar brosiect ymchwil yr ESRC 'Mobilising Voluntary Action in the four UK jurisdictions: learning from today, prepared for tomorrow', gan weithredu fel arweinydd academaidd yr astudiaeth achos Cymreig.

Cyfrifoldebau

Cadeirydd, Bwrdd Arholi ADGD