Dr Paul O'Leary BA, PhD (Wales)

Professor in Welsh History

Gweld graff cysylltiadau

Hanes a Hanes Cymru

!!Postal address
Aberystwyth University
Hugh Owen Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 622842

Proffil

Athro Syr John Williams yn Hanes Cymru yw Paul O'Leary BA, PhD (Cymru) ac yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru a'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol. Mae'n arbenigo yn hanes Cymru yn y 19eg ganrif, ac yn neilltuol ar fudo'r Gwyddelod, hanes trefol, y cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon ac hefyd rhwng Cymru a Ffrainc. Ysgrifennodd hefyd ar hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg. Ef yw awdur Claiming the Streets: Processions and Urban Culture in South Wales, c.1830-1880 (2012), Immigration and Integration: the Irish in Wales, 1798-1922 (2000), Ffrainc a Chymru, 1830-1880: Dehongliadau Ffrengig o Genedl Ddi-wladwriaeth (2015), cyd-awdur Wales One Hundred Years Ago (1999), cyd-olygydd (gyda Neil Evans a Charlotte Williams), A Tolerant Nation? Exploring Ethnic Diversity in Wales (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 2003), cyd-awdur gyda Neil Evans a Charlotte Williams, 'Race, Nation and Globalization' yn Paul O'Leary, Neil Evans a Charlotte Williams (goln), A Tolerant Nation? Exploring Ethnic Diversity in Wales (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 2003), cyd-awdur gyda Neil Evans, 'Playing the Game: Sport and Ethnic Minorities in Modern Wales' yn Paul O'Leary, Neil Evans a Charlotte Williams (goln), A Tolerant Nation? Exploring Ethnic Diversity in Wales (Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru, 2003), golygydd Irish Migrants in Modern Wales (Lerpwl, Gwasg Prifysgol Lerpwl, 2004) a chyn-olygyddd Llafur, the Journal of the Society for Welsh Labour History (1994-2000). Ef yw cyd-olygydd Cylchgrawn Hanes Cymru.

Dysgu

Mae Yr Athro O'Leary yn dysgu'n eang, o fodiwlau craidd Hanes Cymru yn y Flwyddyn Gyntaf hyd at gyrsiau Meistr a goruchwylio traethodau PhD, gan gynnwys Traethodau Estynedig a Phwnc Arbenigol ar y Gwyddelod ym Mhrydain.