Nerys Fuller-Love

Reader

Gweld graff cysylltiadau

Rheolaeth a Busnes

!!Postal address
Aberystwyth University
Cledwyn Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 622208

Proffil

Mae Nerys yn dysgu nifer o fodiwlau yn Ysgol Fusnes Aberystwyth gan gynnwys y modiwl traethawd hir yn y drydedd flwyddyn yn ogystal ag Entrepreneuriaeth a Chreu Menter Newydd yn yr ail flwyddyn. Yn y modiwl hwn mae'r myfyrwyr yn datblygu cynllun busnes i'w gyflwyno i ddarpar fuddsoddwyr. Mae hi hefyd yn dysgu modiwl blwyddyn gyntaf yn y flwyddyn gyntaf trwy gyfrwng Cymraeg, Hanfodion Rheolaeth a Busnes. 

 

Prif ddiddordebau ymchwil Nerys yw entrepreneuriaeth a rheoli busnesau bach. Mae hi wedi ysgrifennu erthyglau ar amrywiaeth eang o faterion rheoli fel busnesau bach yn y cyfryngau, entrepreneuriaeth benywaidd, rhwydweithiau, strategaeth a TG. Mae Nerys wedi golygu rhifynnau arbennig o gyfnodolion a bu hefyd ar fwrdd golygyddol y International Journal of Gender and Entrepreneurship. Yn ddiweddar mae hi wedi ysgrifennu llyfr, Absolute Essentials of Entrepreneurship, a gyhoeddwyd gan Routledge yn 2020, sydd hefyd ar gael fel e-lyfr a llyfr sain. 

 

Mae Nerys hefyd wedi bod yn rhan o brosiectau ymchwil a ariannwyd gyda gwerth oddeutu € 4.5 miliwn gan gynnwys € 1.7 miliwn ar gyfer Rhwydweithiau Dysgu Hunangynhaliol (SLNIW) a € 1.2 miliwn ar gyfer y prosiect Entrepreneuriaeth Benywaidd yng Nghymru a Lloegr (FEIW). Hi oedd Prif Ymgeisydd Cymru ar gyfer y prosiectau hyn a oedd yn fentrau ar y cyd â  Waterford Institute of Technology yn Iwerddon. Roedd y rhwydweithiau hyn yn cefnogi busnesau lleol yng Nghymru ac Iwerddon yn datblygu ac yn tyfu eu busnesau. 

Ar hyn o bryd Nerys yw'r Tiwtor Cyswllt ar gyfer Coleg Brickfields ym Malaysia. Mae Nerys wedi bod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Sefydliad Busnes a'r Gyfraith a hefyd oedd Pennaeth Adran dros dro Adran y Gyfraith a Throseddeg.

Dysgu

 

 

Cyfrifoldebau

Nerys yw'r Tiwtor Cyswllt ar gyfer Coleg Brickfields ym Malaysia.

Diddordebau ymchwil

Research areas:

Entrepreneurship

Small Business Management

Female Entrepreneurship

General Management

Nerys’s main research areas are Entrepreneurship and Small Business Management including Female Entrepreneurship and Rural Entrepreneurship. She has also written some papers on general management issues such as strategy and IT. Nerys supervises a number of DProf and PhD students including the first successful DProf in Aberystwyth University in 2020.

Nerys has published articles in a number of leading entrepreneurship and management journals including the International Small Business Journal, the International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, the International Journal of Entrepreneurship and Innovation, the Journal of Small Business and Enterprise Development,  the International Entrepreneurship and Management Journal, the International Journal of Gender and Entrepreneurship, the International Journal of Management Reviews, the International Journal of Management Practice, the International Journal of Information Management, International Business ResearchContemporary WalesEuropean Accounting ReviewJournal of European Business Education and Omega, the International Journal of Management Science. She is a member of the Centre for Local and Regional Enterprise and the Wales Rural Research network.