Nerys Fuller-Love

Reader

Gweld graff cysylltiadau

Rheolaeth a Busnes

!!Postal address
Aberystwyth University
Cledwyn Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 622208

Proffil

Prif ddiddordeb ymchwil Nerys Fuller-Love yw maes rheolaeth ac entrepreneuriaeth. Mae wedi ysgrifennu erthyglau ar amrywiaeth eang o faterion rheolaeth megis busnesau bach yn y cyfryngau, entrepreneuriaeth fenywaidd, rhwydweithiau, strategaeth a TG. Mae Nerys ar fwrdd golygyddol yr International Journal of Gender and Entrepreneurship ac mae hefyd wedi golygu rhifyn arbennig o'r International Entrepreneurship and Management Journal ar entrepreneuriaeth fenywaidd a lleiafrifol.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae Nerys wedi codi arian neu wedi bod ynghlwm wrth brosiectau ymchwil sydd wedi'u cyllido â gwerth o €4 miliwn gan gynnwys €1.7 miliwn ar gyfer rhwydweithiau dysgu hunangynhaliol a €0.7 miliwn ar gyfer y prosiect entrepreneuriaeth fenywaidd yn Iwerddon a Chymru. Mae'r prosiectau hyn yn fentrau ar y cyd â Sefydliad Technoleg Waterford yn Iwerddon. Roedd y prosiect entrepreneuriaeth fenywaidd yn cefnogi menywod busnes lleol wrth iddynt ddatblygu a thyfu eu busnesau. Mae prosiectau ymchwil blaenorol yn cynnwys astudiaeth a gyllidwyd gan yr ESRC i fusnesau bach yn y diwydiant cyfryngau yng Nghymru. Ymysg y prosiectau ymchwil eraill a gyllidwyd mae Cynllun Gweithredu Canolbarth Cymru oedd yn golygu paratoi strategaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru, ac roedd hi hefyd yn aelod o dîm a gyllidwyd gan CARERA i ymchwilio i ddiwygiadau CAP yng nghanolbarth Cymru.

Diddordebau ymchwil

Grantiau Ymchwil Diweddar

  • Rhwydweithiau Dysgu Hunangynhaliol yn Iwerddon/Cymru, 2008, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop INTERREG 4A, Gwerth y Grant: €1,739,875
  • Entrepreneuriaeth Fenywaidd Iwerddon/Cymru, 2005, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Rhaglen INTERREG IIIA, Gwerth y Grant: €700,071.44
  • CARERA - Effaith Diwygiadau Cap ar Lefelau Cyflogaeth mewn Ardaloedd Gwledig, 2005, Chweched Rhaglen Fframwaith yr UE Blaenoriaeth 8.1 B.1.1 Cyfanswm Gwerth y Grant: €1,499,796
  • Canolbarth Cymru'n Ennill - Cynllun Gweithredu ar gyfer Adfywiad Gwledig, 2003, WDA/Partneriaeth Canolbarth Cymru, Gwerth y Grant: ?80,500.00