Dr Naveed Arshad PhD Agronomy | FHEA | STEM Ambassador Specialisation: Crop Modelling and GIS

Post-Doctoral Modeller

Gweld graff cysylltiadau

IBERS Research

Cyswllt
Ffôn: 01970 622305

Proffil

Ymunodd ag IBERS fel Cymedrolwr Ôl-ddoethurol yn 2018. Mae Naveed yn Fedal Aur a derbyniodd ei PhD o'r Adran Agronomy ym Mhrifysgol Amaethyddiaeth, Faisalabad-Pacistan, a chafodd ei ymchwil ddoethurol ei lleoli ym Mhrifysgol California, Davis-Unol Daleithiau. Ar ôl ei PhD, bu'n gweithio fel Ymgynghorydd Cenedlaethol - Parthau Agro-Ecolegol ym maes Bwyd ac Amaethyddiaeth (FAO). Mae ei sefyllfa bresennol yn canolbwyntio ar botensial cynhyrchiant amaethyddol Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth o Astudiaethau Newid yn yr Hinsawdd gan ddefnyddio Modelu Cnydau a Synhwyro o Bell / GIS a mapio addasrwydd tir / addasrwydd cnydau. Mae'n angerddol iawn am ymchwil ar faterion amgylcheddol, cynaliadwyedd a gwydnwch cymdeithasol-ecolegol.

Cyfrifoldebau

Student Supervision

Personal Tutor

Diddordebau ymchwil

Prosiectau fel Prif Ymchwilydd

  1. Cynnal yr ucheldiroedd ar gyfer yr 21ain Ganrif - Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd mewn amgylchedd ffisegol sy’n newid yn gyflym
  2. C3 – Cymuned, Cysylltedd a Chyfathrebu ar gyfer Lles a Chynhwysiant Cymdeithasol
  3. Cysylltedd Digidol Gwledig

Ymchwil fel Post-Doc

  • > 2022 - 2023 | IDRIC - Bio gydbwysedd | Mapio Adnoddau Gwastraff ar gyfer Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC)

  • > 2020 - 2022 | Hyb Bio-ynni Supergen | Mapio argaeledd adnoddau bio-ynni, modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau bio-ynni (Miscanthus, SRC Willow) yn y Deyrnas Unedig gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd

  • > 2018 - 2020 | Tori Tir Newydd | Modelu gofodol ar gyfer datblygu mapiau cyfle o gnydau allweddol (Miscanthus, Helyg, Rhygwellt, Meillion ac ati) yng Nghymru gan ddefnyddio data hinsawdd a phridd

Gwybodaeth ychwanegol

 Addysgu / Dysgu Ychwanegol

Collaborations

Rhan o Sefydliadau Ifanc Cenedlaethol a Rhyngwladol:

Dysgu