Prof Malcolm Thomas Gradd Anrhydedd 2.1 mewn Bioleg Cymhwysol (Technoleg), astudiaeth PhD â’r teitl 'Breakdown products of Vitamin C and their metabolism'

Professor, Director

Gweld graff cysylltiadau

Addysg a Dysgu Gydol Oes

!!Postal address
Aberystwyth University
Old College
King Street
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 622102

Gwybodaeth ychwanegol

Arholi Allanol

 • Arholwr allanol ymgeisydd PhD (Kathryn Bullen) o Adran Seicoleg, Prifysgol Cymru Abertawe yn Chwefror 2001.
 • Arholwr Allanol 'Professional Education and Development UG and PG Scheme / Scheme of Professional Learning and Education', Prifysgol Leeds Metropolitan o Dachwedd 2004.
 • Arholwr allanol ymgeisydd PhD (Maria Foudoulaki) o'r Adran Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd, Mawrth 2005.
 • Penodwyd yn arholwr allanol BA Astudiaethau Plentyndod ac FdA Astudiaethau Plentyndod Cynnar a Chymorth Dysgu (drwy gyfrwng y Gymraeg) ym Mhrifysgol Abertawe i ddechrau Hydref 2008.
 • Penodwyd yn arholwr allanol MA Addysg/Education yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin i ddechrau Hydref 2008.

Gwaith Cydweithredol

Rwy'n ymwneud hefyd â'r prosiect WISHES (Gweithio'n Rhyngwladol ar Ddatblygiad ac Iechyd Cymdeithasol yn Ysgolion a Theuluoedd Ewropeaidd). Nod y prosiect yw cynnig agwedd integredig sy'n gwella'r berthynas rhwng yr ysgol a'r cartref yn sylweddol. Mae cyfres o dair cynhadledd yn yr arfaeth a gynhalwyd rhwng 2012 a 2014.

Gwobrau a Dderbyniwyd

 • Clod Gwobr Unilever: Gwobrau Ymddiriedolaeth Partneriaeth 1995 ar gyfer Hyfforddiant Athrawon mewn Biotechnoleg (5 Rhagfyr 1995)
 • Gwobr Rhagoriaeth Dysgu, 17 Mehefin 2004
 • Ysgol Haf 2007 yng Nghyfadran Addysg, Prifysgol Western Ontario, London, Ontario, Canada, 28 Mai - 28 Mehefin 2007.
 • Cymrodoriaeth Astudio Dramor Leverhulme, 1 Mehefin 2009 - 31 Mai 2010.

Proffil

Cyfrifoldebau

Rwy'n gyfrifol am oruchwylio holl ddarpariaeth ddysgu'r Ysgol. Prif feysydd arbenigol yn cynnwys dysgu TAR Uwchradd Gwyddoniaeth/Bywydeg, ac Iechyd ac Addysg i israddedigion.

Tu Allan i'r Gwaith

Pan fydd amser yn caniatu, rwy'n gerfiwr pren brwd sy'n arbenigo mewn cerfio llwyau traddodiadol a llwyau caru Cymreig a drosglwyddwyd drwy'r teulu. Fy nhad-cu a gerfiodd y llwy garu i goffu arwisgo Tywysog Cymru yn 1969 yn ogystal â'r rhoddion o lwyau caru i bob carfan y chwaraeodd Llewod 1974 yn eu herbyn yn Ne Affrica. Rwyf innau'n parhau â thraddodiad y teulu, ac mae fy ngwaith bellach i'w weld yn British Craftsmanship in Wood (gol. Betty Norbury), t. 156. Stobart Davies Cyf). Cyhoeddwyd y llyfr yn 1990.

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar addysg iechyd ac addysg maeth. Ers canol y 90au, bûm yn canolbwyntio'n bennaf ar ysgolion sy'n hybu iechyd a chynnal nifer o astudiaethau yng Nghymru a Lloegr. Cafodd y gwaith hwn ei ymestyn i Tsieina a Chanada a Nepal yn fwyaf diweddar. Mae fy nghydweithiwr, Aniko Varpalotai, a minnau yn cynnal ymchwil ar hyn o bryd i werthuso manteision Canolfan Wellness mewn ysgol uwchradd wledig yn Ontario. Mae natur y gwaith ymchwil bellach wedi newid o ysgolion yn hybu iechyd yn y 90au i ysgolion sy'n llwyddo o ran iechyd lle ceir mwy o bwyslais ar agwedd holistaidd yr ysgol yn ogystal â'r gymuned. Yn y cyd-destun hwn y gwneir gwaith ymchwil cyfredol er mwyn adnabod yr anghenion, yr arferion

Cyfraniadau Ymchwil Eraill:

 • Arwain grp ymchwil amlsefydliadol Rhwydwaith Ymchwil Addysg Cymru ar Bartneriaethau yn y Gymuned Wledig.
 • Aelod cyfredol o grp llywio prosiect y Loteri Fawr Iachus Gyda'n Gilydd Cyngor Sir Ceredigion
 • Trefnu Seminar Partneriaethau. Grwp Bwrsariaeth Rhwydwaith Ymchwil Addysg Cymru, Addysg Wledig. 11 Mehefin 2008, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd.
 • Cyfraniad Arbenigol i Baneli yn Adolygu Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Athrofa Cymdeithas, Iechyd a Moeseg Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Conwy. Tachwedd 2007 Cyfrannu at Gynllun Gweithredu Strategaeth Bwyd a Maeth Bwrdd Iechyd Lleol Ceredigion, fel ymateb lleol i 'Strategaeth Bwyd a Lles' Llywodraeth Cynulliad Cymru a'r Asiantaeth Safonau Bwyd, a Strategaeth Gofal Iechyd Cymdeithasol a Lles Ceredigion (Gorffennaf 2005 - Mawrth 2008).

*