Jonathan Fry BA (Hons) Events Management, PgC Applied Social Research, MPhil, PGCE PCET, PGCTHE, FHEA

Darlithydd mewn Busnes a Rheolaeth

Gweld graff cysylltiadau

Rheolaeth a Busnes

Cyswllt
Ffôn: 01970 622743

Diddordebau ymchwil

Rheoli Digwyddiadau

Gwerthuso Digwyddiadau

Cwsmeriaid Digwyddiadau

Technoleg Digwyddiadau

Marchnata Digidol

Marchnata

Entrepreneuriaeth

Proffil

Yn wreiddiol o Gaerdydd, mae Jonathan yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, wedi graddio gyda BA (Anrh) mewn Rheoli Digwyddiadau (2010), PgC Ymchwil Cymdeithasol (2014), MPhil (2014) a PGCE PcET (2018). Yn 2012, lansiodd ei gwmni gwerthuso digwyddiadau o'r enw Event Rater Cyf. Ennillodd y cwmni wobr 'Cwmni Digidol Gorau' (Rhanbarth Cymru a De Lloegr) yng nghystadleuaeth Banc Lloyds yn 2014.

Y tu allan i fyd gwaith, prif ddiddordebau Jonathan yw dilyn tim rygbi Gleision Caerdydd a thim cenedlaethol Cymru, yn ogystal a digwyddiadau a gwyliau comedi. Ei hoff ddigrifwyr yw Lee Evans, Rob Brydon, Lee Mack, Aisling Bea, Sean Lock a Rhod Gilbert.

Mae Jonathan yn gwneud ymchwil doethuriaeth o fewn yr adran sydd yn archwilio ystyriaethau ymddygiad defnyddwyr a phrisio ynglyn a prynu tocynnau digwyddiadau VIP a wynebwerth. 

Mae Jonathan yn Reolwr Golygyddol ar gyfer y cyfnodolyn 'International Journal of Hospitality and Event Management' (IJHEM): https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijhem#edboard-content

Cyfrifoldebau

Ysgol Fusnes:

Cyfarwyddwr Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg 

Cynrychiolydd Adrannol ar y Panel Busnes, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyswllt Ysgolion (cyfrwng Cymraeg)

Cydlynydd Wythnos Ymgartrefu

Hyrwyddwr Menter Academaidd (ACE)