Prof John Grattan

Professor

Gweld graff cysylltiadau

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Cyswllt
Ffôn: 01970 622009
Cysylltiad(au)

Diddordebau ymchwil

Research Interests

Volcanic Hazards. Environmental impact of volcanic eruptions. Cultural responses to extreme events. Ecotoxicology. The industrial legacies of the ancient world. The inception and development of the first factories. Landscape archaeology. Geochemical records of environmental change.

Proffil

Bywgraffiad

Mae gan yr Athro Grattan gefndir academaidd eang mewn Gwyddoniaeth Amgylcheddol ac Archaeolegol ac mae wedi datblygu brwdfrydedd gwirioneddol ynglŷn â chyfathrebu gwyddonol. Dechreuodd ei yrfa drwy sicrhau Ph.D. o Brifysgol Sheffield ac ers hynny mae ei ymchwil wedi ei amlygu mewn llawer o wahanol gyfryngau megis: The Economist, The Guardian, The Times a’r BBC.
Yn 1995 ymunodd â Phrifysgol Cymru, Aberystwyth lle bu’n Uwch Ddarlithydd, yn Ddarllenydd, yn Athro ac yn Ddeon y Gyfadran Gwyddoniaeth. Yn 2012 fe’i penodwyd yn Ddirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Rhyngwladol. Ar ben hyn mae’n aelod o fwrdd yr Asiantaeth Sicrhau Safonau, Pwyllgor Profiad Myfyrwyr, Addysgu ac Ansawdd HEFCW ac ar hyn o bryd mae’n cadeirio Grŵp Cynghori ar Ddysgu ac Addysgu Dirprwy Is-Gangellorion Prifysgolion Cymru.