Dr Joanne Wallace

Senior Lecturer

Gweld graff cysylltiadau
  • Senior LecturerIBERS - Dysgu ac Ymchwil

IBERS

!!Postal address
Aberystwyth University
Carwyn James Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 628681

Proffil

Cafodd Jo radd BSc (Anrhydedd) mewn Gwyddor Chwaraeon (seicoleg) o Brifysgol John Moores yn Lerpwl yn 2003 gan aros yno i gwblhau MSc mewn Ffisioleg Chwaraeon yn 2004. Arhosodd Jo ym Mhrifysgol John Moores i gwblhau ei Doethuriaeth ar Effaith Cyfansoddiad y Corff Dynol gan ddefnyddio Amsugnometreg Pelydr-X Ynni Deuol ym Mawrth 2007. Yn ystod ei hamser yno roedd hi hefyd yn rhoi cymorth ffisiolegol i athletwyr proffesiynol lleol a chlybiau pêl-droed a rygbi ac mae wrthi yn gweithio tuag at achrediad BASES ar gyfer cymorth Gwyddor Chwaraeon mewn Ffisioleg.

Dysgu

  • Physiology of Health
  • Anatomy
  • Nutrition

Diddordebau ymchwil

Mesur cyfansoddiad y corff gan gynnwys mesuriadau cyhyrsgerbydol mewn ymarfer corff ac iechyd ac ar gyfer perfformiad mewn chwaraeon; maetheg chwawraeon a phrofion ymarfer corff ffisiolegol cymwysedig a phrofion yn y maes.