Dr Jiaqing O PhD in Clinical Psychology (With a Special Interest in Evolutionary Theory) - Australian National University

Lecturer in Psychology

Gweld graff cysylltiadau
  • Lecturer in PsychologySeicoleg - Dysgu ac Ymchwil

Seicoleg

Cyswllt
Ffôn: 01970 628709

Proffil

Mae Jiaqing O (OJ) yn ymchwilydd feddwl-esblygol sy'n ymwneud ac archwilio mathau o broblemau modern (ac atebion posib ar gyfer rhai o'r problemau) sy'n deillio o'r rhyngweithio rhwng pobl a'u hamgylchedd corfforol / cymdeithasol o bersbectif esblygu amlbwrpas .

Yn fwy penodol, mae OJ yn frwdfrydig iawn am anghydfod esblygiadol yn y byd modern, tarddiad esblygiadol seicopatholeg, effeithiau amgylchedd naturiol vs trefol ar les a gweithrediad seicolegol, ac arholiadau traws-ddiwylliannol o ddamcaniaethau esblygiadol.

Diddordebau ymchwil

• Rhyngweithiadau dynol-amgylchedd o bersbectif esblygiadol amlddisgyblaeth

          - Camgymeriadau esblygol rhwng nodweddion cynhanesyddol-addasol ac amgylchedd modern

          - Tarddiad esblygiadol anhwylderau meddyliol

          - Effeithiau amgylchedd naturiol yn erbyn bywyd trefol ar les a gweithrediad seicolegol

•. Arholiadau traws-ddiwylliannol o ddamcaniaethau esblygiadol.

Yr wyf yn sicr yn hapus i gydweithio â nifer eang o ymchwilwyr ac i oruchwylio ystod eang o fyfyrwyr, unrhyw un sy'n awyddus ac yn agored i fod yn gwneud prosiect sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o'r meysydd ymchwil uchod. Ar lefel fwy personol, hoffwn fabwysiadu deialog gonest a pharchus rhwng cydweithwyr / myfyrwyr a mi fy hun ac os ydych chi'n awyddus i weithio ar rywbeth sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o'r meysydd ymchwil hyn ac sy'n fodlon ar ddull rhyngweithiol o'r fath, cysylltwch â fi.

Gwybodaeth ychwanegol

Editorial Board Membership:

*