Dr Jamie Medhurst BA (Hons), MLib, PhD, FRHistS, FHEA

Reader in Television and Media History

Gweld graff cysylltiadau

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Cyswllt
Ffôn: 01970 622152
Cysylltiad(au)

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy'n Gymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol a'r Academi Addysg Uwch ac yn arholwr allanol ym Mhrifysgol Stirling (MSc Media Management) a Phrifysgol Edge Hill (BA Film, Television and Media). Rwyf wedi arholi oddeutu 15 traethawd hir PhD fel arholwr allanol mewn prifysgolion yn y DU ac Awstralia.

Adolygais bapurau i Contemporary Wales, Critical Studies in Television, Media History a Twentieth Century British History ynghyd â chynigion am lyfrau i Routledge, Sage Publications a Palgrave-Macmillan.

Proffil

A FYDDECH GYSTAL A NODI FY MOD AR GYFNOD SEIBIANT YMCHWIL O 1 CHWEFROR 2019 - 31 IONAWR 2020.

Yn enedigol o Bont-y-pwl, cefais fy nwyn fyny yng Nghasnewydd, de Cymru a mynychu Ysgol Gymraeg Casnewydd (1973-79) ac Ysgol Gyfun Rhydfelen (1979-86). I Aberystwyth wedyn i astudio ar gyfer gradd mewn Hanes a graddio ym 1989 cyn gwneud cwrs ôl-raddedig mewn Astudiaethau Gwybodaeth, eto yn Aberystwyth (ble arall?!).

Ers 1996, rwyf wedi bod yn Ddarlithydd (yna Uwch Darlithydd ac yn Ddarllenydd Hanes Teledu a'r Cyfryngau ers Hydref 2016) yn yr Adran a chyn hynny fe fûm yn Diwtor Astudiaethau Gwybodaeth yn yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth (1993-96) yn dysgu ar wasanaethau a ffynonellau gwybodaeth i'r cyfryngau. Rwyf wedi ymgymryd â gwahanol swyddi gweinyddol a rheolaethol yn yr Adran/Prifysgol: Dirprwy Ddeon Cyfadran y Celfyddydau (2005-2008), Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu (2007-2010) a Phennaeth Adran (Ionawr 2011 - Gorffennaf 2014 ac Awst 2018 - Ionawr 2019). Rwyf yn briod ac mae gennym ddwy ferch a mab. Y tu allan i'r gwaith rwyf yn mwynhau rygbi (gwylio yn hytrach na chwarae y dyddiau hyn!), dilyn hynt a helynt clwb pêl-droed Tottenham Hotspur, treulio amser gyda'r plant - a chwarae'r organ (a weithiau pregethu) yn Eglwys San Mihangel yn Aberystwyth.

Cyfrifoldebau

Uwch Diwtor Adrannol (Semester 2)

Cyd-gysylltydd Gradd, Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu (Semester 2)

Cyd-Gyfarwyddwr Canolfan Hanes y Cyfryngau Aberystwyth

Golygydd, Media History

Diddordebau ymchwil

Hanes teledu; hanes darlledu cyhoeddus (PSB); hanes a hanesyddiaeth y cyfryngau; archifau teledu; y cyfryngau a chymdeithas yng Nghymru.

Rwyf yn gweithio ar dri llyfr ar hyn o bryd:

The Early Years of Television and the BBC (Edinburgh University Press, 2020)

A Decade of Change: television and society in Wales in the 1970s (Gwasg Prifysgol Cymru, 2022)

Public Service Broadcasting in Britain, 1960-1990 (Manchester University Press - i'w gadarnhau)

Grantiau/Ysgoloriaethau Ymchwil:

  • Gwobr Syr David Hughes Parry, 2006/07, i gynorthwyo gwaith ar lyfr (A History of Independent Television in Wales, 1956-1968).
  • Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Medi 2008-Ionawr 2009 - cyfnod ymchwil i gwblhau llyfr (A History of Independent Television in Wales, 1956-1968).
  • Grant Ymchwil Bach yr Academi Brydeinig, Tachwedd 2008-Awst 2009; The Early Years of Television and the BBC, 1923-1939.
  • Cronfa Ymchwil Prifysgol Aberystwyth, Tachwedd 2008-Awst 2009; The Early Years of Television and the BBC, 1923-1939;
  • Grant Cynhadledd Dramor yr Academi Brydeinig, 'Television: the experimental moment 1935-1955', Prifysgol Paris 8, 27-29 Mai 2009.
  • Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Chwefror 2010-Ionawr 2012; rhwydwaith ymchwil ryngwladol ar hanes darlledu

Arolygu ac Arholi MPhil/PhD:

Yn ddiweddar rwyf wedi arolygu tan ei gwblhau waith myfyriwr MPhil a oedd yn ymchwilio i frwydr drwyddedu ITVyng Nghymru a Gorllewin Lloegr yn 1967 a myfyriwr PhD yn ymchwilio i dwf rhaglenni dogfennol hanes yn y 1980au a'r 1990au. Rwyf wedi arholi nifer o draethodau ymchwil PhD yn y meysydd hyn, gan gynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus, teledu Tsieiniaidd, radio lleol yn Lloegr, portreadau o Gymru mewn drama deledu ddogfennol a rhyngweithiol. Byddai gen i ddiddordeb i glywed gan ddarpar fyfyrwyr ymchwil sy'n dymuno archwilio unrhyw agwedd ar hanes darlledu neu faterion cysylltiedig â darlledu a hunaniaeth genedlaethol.

*