Dr Jamie Medhurst BA (Hons), MLib, PhD, FRHistS, FHEA

Reader in Film,Television and Media

Gweld graff cysylltiadau

Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Cyswllt
Ffôn: 01970 622152
Cysylltiad(au)

Gwybodaeth ychwanegol

Rwy'n Gymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol a'r Academi Addysg Uwch ac yn arholwr allanol ym Mhrifysgol Stirling (MSc Media Management), Prifysgol Edge Hill (BA Film, Television and Media), a Birkbeck, Prifysgol Llundain (BA Film and Media). Rwyf wedi arholi oddeutu 15 traethawd hir PhD fel arholwr allanol mewn prifysgolion yn y DU ac Awstralia. Rwyf yn aelod o Bwyllgor Llywio rhwydwaith ymchwil hanes y cyfryngau, EMHIS (https://emhis.blogg.lu.se/). Adolygais bapurau i Contemporary Wales, Critical Studies in Television, Media History a Twentieth Century British History ynghyd â chynigion am lyfrau i Routledge, Sage Publications a Palgrave-Macmillan.

Proffil

Yn enedigol o Bont-y-pwl, cefais fy nwyn fyny yng Nghasnewydd, de Cymru a mynychu Ysgol Gymraeg Casnewydd (1973-79) ac Ysgol Gyfun Rhydfelen (1979-86). I Aberystwyth wedyn i astudio ar gyfer gradd mewn Hanes a graddio ym 1989 cyn gwneud cwrs ôl-raddedig mewn Astudiaethau Gwybodaeth, eto yn Aberystwyth (ble arall?!).

Ers 1996, rwyf wedi bod yn Ddarlithydd (yna Uwch Darlithydd ac yna Darllenydd) yn yr Adran a chyn hynny fe fûm yn Diwtor Astudiaethau Gwybodaeth yn yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth (1993-96) yn dysgu ar wasanaethau a ffynonellau gwybodaeth i'r cyfryngau. Rwyf wedi ymgymryd â gwahanol swyddi gweinyddol a rheolaethol yn yr Adran/Prifysgol: Dirprwy Ddeon Cyfadran y Celfyddydau (2005-2008), Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu (2007-2010) a Phennaeth Adran (Ionawr 2011 - Gorffennaf 2014 ac Awst 2018 - Ionawr 2019). Rwyf yn briod ac mae gennym ddwy ferch a mab. Y tu allan i'r gwaith rwyf yn mwynhau rygbi (gwylio yn hytrach na chwarae y dyddiau hyn!), treulio amser gyda'r plant - a chwarae'r organ (a weithiau pregethu) yn Eglwys San Mihangel yn Aberystwyth. Treulir rhan o fis Rhagfyr mewn siwt coch a gwyn, 'sgidiau du, a barf gwyn ffals.

Cyfrifoldebau

 • Uwch Arweinydd Datblyu Ymchwil, Cyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol
 • Uwch Diwtor Adrannol
 • Cyd-gysylltydd Gradd, Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu
 • Cyd-Gyfarwyddwr Canolfan Hanes y Cyfryngau Aberystwyth
 • Arweinydd Academaidd Prifysgol Aberystwyth, Rhaglen Hyfforddi Doethuriaethol y De Orllewin a Cymru (SWW DTP)
 • Prif Olygydd, Media History

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys hanes teledu; hanes darlledu cyhoeddus; polisi cyfryngol; hanesyddiaeth y cyfryngau; archifau teledu; y cyfryngau a chymdeithas yng Nghymru.

Rwyf yn gweithio ar nifer o brosiectau ar hyn o bryd:

The Early Years of Television and the BBC (llyfr i'w gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Caeredin yn 2021)

Programmes, Protest, and Politics: television and society in Wales in the 1970s (llyfr i'w gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2022)

Hanes Gymdeithasol Darlledu yng Nghymru (llyfr i'w gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru - i'w gadarnhau)

Darlledu yn y Cenhedloedd Datganoledig (prosiect ymchwil gyda chydweithwyr ym mhrifysgolion Ulster a Glasgow Caledonian)

Dogfennau Allweddol Hanes Cyfryngol Ewrop (prosiect ymchwil gyda chydweithwyr ym mhrifysgolion Bournemouth, Lund a Hamburg)

Grantiau/Ysgoloriaethau Ymchwil:

 • Gwobr Syr David Hughes Parry, 2006/07, i gynorthwyo gwaith ar lyfr (A History of Independent Television in Wales, 1956-1968).
 • Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Medi 2008-Ionawr 2009 - cyfnod ymchwil i gwblhau llyfr (A History of Independent Television in Wales, 1956-1968).
 • Grant Ymchwil Bach yr Academi Brydeinig, Tachwedd 2008-Awst 2009; The Early Years of Television and the BBC, 1923-1939.
 • Cronfa Ymchwil Prifysgol Aberystwyth, Tachwedd 2008-Awst 2009; The Early Years of Television and the BBC, 1923-1939;
 • Grant Cynhadledd Dramor yr Academi Brydeinig, 'Television: the experimental moment 1935-1955', Prifysgol Paris 8, 27-29 Mai 2009.
 • Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Chwefror 2010-Ionawr 2012; rhwydwaith ymchwil ryngwladol ar hanes darlledu

Arolygu ac Arholi MPhil/PhD:

Arolygu

Lucy McFadzean (AHRC studentship): ‘Community, politics and the economy in the cultural policies of the Greater London Council 1981-6.’

Gregor Cameron: ‘Re-performing Who: Tracing Theatre Technique Through Television Time’

Donald F. McLean (PhD by publication): ‘Investigations into the emergence of British television, 1926-1936’

Dafydd Sills-Jones: ‘History Documentary on UK Terrestrial Television, 1982-2002.’

Rwyf wedi arholi nifer o draethodau ymchwil PhD yn y meysydd hyn, gan gynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus, teledu Tsieiniaidd, radio lleol yn Lloegr, portreadau o Gymru mewn drama deledu ddogfennol a rhyngweithiol. Byddai gen i ddiddordeb i glywed gan ddarpar fyfyrwyr ymchwil sy'n dymuno archwilio unrhyw agwedd ar hanes darlledu neu faterion cysylltiedig â darlledu a hunaniaeth genedlaethol.

Dysgu

Rwy'n dysgu hanes y cyfryngau, polisi cyfryngol, y cyfryngau a gwleidyddiaeth, a hanes ffilm ddogfen.