Dr Hywel Griffiths BSc MSc PhD (Cymru)

Reader

Gweld graff cysylltiadau

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Cyswllt
Ffôn: 01970 622674

Diddordebau ymchwil

Aelodaeth Grp Ymchwil

 •  

Diddordebau Ymchwil

 • Cyfraddau, patrymau a rheoli prosesau afonol.
 • Effaith gweithgareddau dynol ar systemau afonol.
 • Effaith newid amgylcheddol Holosen ar systemau afonol.
 • Datblygiad hirdymor tirwedd afonol Cymru.
 • Defnyddio dogfennau hanesyddol er mwyn deall newidiadau geomorffolegol a hinsoddol.
 • Geomorffoleg damcaniaethol, yn arbennig cymhlethdod a chritigolrwydd hunan-drefnus.
 • Hydrowleidyddiaeth a daearyddiaeth ddiwylliannol afonydd.

Prosiectau cyfredol

 • Cyfraddau o newid geomorffolegol ar afonydd cymoedd de Cymru.
 • 'Remembering a hydrographic society: flooding, drought, adaptation and culture in the Welsh colony of Patagonia, Argentina (cyllidwyd gan y British Academy)
 • SusNet Wales (Sustainability Network Wales): A collaborative multidisciplinary platform for inspiration and transformation of the next generation (cyllidwyd gan RCUK)

Arolygaeth MPhil

 • Marc Huband
 • Janet Richardson

Proffil

Biography

 • 2022-: Darllennydd mewn daearyddiaeth ffisegol trwy gyfrwng y Gymraeg
 • 2015-2022: Uwch-ddarlithydd mewn daearyddiaeth ffisegol trwy gyfrwng y Gymraeg
 • 2009-2015: Darlithydd mewn daearyddiaeth ffisegol trwy gyfrwng y Gymraeg
 • 2008-2009: Cymrawd dysgu cyfrwng Cymraeg
 • 2006-2009: PhD, Prifysgol Aberystwyth
 • 2005: MSc Deinameg a Rheolaeth Basnau Afon, Prifysgol Cymru, Aberystwyth
 • 2004: BSc Daearyddiaeth ffisegol a mathemateg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth