Dr Huw Lewis BA Prifysgol Cymru MA Prifysgol Cymru PhD Prifysgol Aberystwyth

Senior Lecturer in International Politics

Gweld graff cysylltiadau

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Cyswllt
Ffôn: 01970 628638
Cysylltiad(au)

Diddordebau ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Huw yn cynnwys: damcaniaeth wleidyddol normadol; trafodaethau'n ymwneud ag amlddiwylliannedd a chenedlaetholdeb; gwleidyddiaeth iaith a gwleidyddiaeth Cymru.

Proffil

Proffil

Ymunodd Huw â'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn aelod o staff ym mis Medi 2009. Cyn hynny bu'n astudio yn yr adran fel myfyriwr israddedig ac uwchraddedig. Roedd ei ymchwil doethurol, a gwblhaodd ym mis Mai 2009, yn canolbwyntio ar y dimensiwn normadol mewn ymdrechion i adfywio ieithoedd lleiafrifol.

Dysgu

Goruchwylio PhD
Damcaniaeth Wleidyddol Normadol

Amlddiwylliannedd

Gwleidyddiaeth a Pholisi Cymru

Gwleidyddiaeth Cymru