Dr Huw Lewis BA Prifysgol Cymru MA Prifysgol Cymru PhD Prifysgol Aberystwyth

Lecturer in International Politics

Gweld graff cysylltiadau

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

!!Postal address
Aberystwyth University
International Politics Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 628638

Diddordebau ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Huw yn cynnwys: damcaniaeth wleidyddol normadol; trafodaethau'n ymwneud ag amlddiwylliannedd a chenedlaetholdeb; gwleidyddiaeth iaith a gwleidyddiaeth Cymru. Ar hyn o bryd mae'n ceisio datblygu ei ymchwil doethurol drwy baratoi cyfres o gyhoeddiadau'n canolbwyntio ar ddimensiwn normadol yr ymdrechion i adfywio ieithoedd lleiafrifol. Yn benodol, mae'n ceisio sefydlu pa fath o fesurau adfywio y gellir eu hystyried yn dderbyniol o bersbectif ryddfrydol-ddemocrataidd. Ymhlith y cyhoeddiadau a ddylai godi o ymchwil o'r fath mae monograff, â'r teitl arfaethedig Liberalism and Language Revival.

Proffil

Proffil

Ymunodd Huw â'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn aelod o staff ym mis Medi 2009. Cyn hynny bu'n astudio yn yr adran fel myfyriwr israddedig ac uwchraddedig. Roedd ei ymchwil doethurol, a gwblhaodd ym mis Mai 2009, yn canolbwyntio ar y dimensiwn normadol mewn ymdrechion i adfywio ieithoedd lleiafrifol. Roedd y gwaith yn derbyn cefnogaeth dyfarniad ESRC 1+3. Elwodd hefyd ar gyfnod yn ysgolhaig ymweliadol ym Mhrifysgol Queens, Ontario; cyfle a gododd yn dilyn gwahoddiad oddi wrth yr Athro Will Kymlicka. Mae Huw yn siaradwr Cymraeg a Saesneg rhugl ac yn addysgu ac yn goruchwylio yn y ddwy iaith, ar lefel israddedig ac uwchraddedig.

Dysgu

Goruchwylio PhD
Damcaniaeth Wleidyddol Normadol

Amlddiwylliannedd

Gwleidyddiaeth a Pholisi Cymru

Gwleidyddiaeth Cymru