Dr Helen Miles BSc, PhD, FHEA

Lecturer

Gweld graff cysylltiadau

Cyfrifiadureg

Cyswllt
Ffôn: 01970 628680
Cysylltiad(au)

Proffil

Mae gwaith ymchwil Helen yn y maes graffeg gyfrifiadurol, amgylcheddau rhithwir, canfyddiad gweledol a delweddu data. Mae ganddi BSc (2010) a PhD (2014) mewn Cyfrifiadureg o Brifysgol Bangor. Symudodd i Aberystwyth yn 2014 i weithio fel PDRA ar y prosiect HeritageTogether, i gasglu recordiau digidol 3D o safleoedd archeoleg neolithig Cymru. Yn 2015, dechreuodd weithio fel darlithydd i'r adran. Ers 2016, mae Helen wedi bod yn gweithio fel rhan o dîm ExoMars Prifysgol Aberystwyth, gan efelychu delweddau o safbwynt yr offeryn PanCam dan arweiniad UCL/MSSL, a datblygu prosesau i gweithio gyda'r lluniau sy'n gael ei dynnu gan PanCam.

Ar hyn o'r bryd, mae hi'n arwain prosiect £2.4m CGE Cynhyrchu Cyfryngau Uwch i ddatblygu rhaglen hyfforddiant ol-raddedig, i cefnogi diwydiannau creadigol Cymru drwy hyfforddi gweithwyr proffesiynnol a graddedigion i fanteisio ar dechnolegau newydd ym maes cynhyrchu ar gyfer y cyfryngau

Mae gan Helen ddiddordeb mawr mewn ymgysylltu â'r cyhoedd a chyfathrebu gwyddoniaeth, gan helpu i gynllunio a rhedeg gweithgareddau allgymorth sydd â'r nod o ennyn diddordeb mewn gwyddoniaeth a chyfrifiadureg. Mae hi'n helpu i redeg Clwb Roboteg Aberystwyth, yn arwain y grŵp uwch, a chyd-arwain datblygiad Barnes y model crwydryn ExoMars maint llawn.

Mae Helen yn aelod o'r BCS, ac mae ar y pwyllgorau ar gyfer BCSWomen a BCS Canolbarth Cymru. O 2017-2020, Helen oedd cadeirydd y BCSWomen Lovelace Colloquium, cynhadledd i ferched israddedig mewn cyfrifiadureg.

Diddordebau ymchwil

  • Graffeg cyfrifiadurol
  • Amgylcheddau rhithwir a realiti rhithwir
  • Canfyddiad gweledol
  • Delweddu data
  • Ailadeiladu rhithwir

Cyfrifoldebau

  • Cydlynydd Cyflogadwyedd Cyfrifiadureg (2016-18)
  • Pennaeth Derbyniadau, Marchnata a Recriwtio Cyfrifiadureg (2017+)