Hannah Payne

Gweld graff cysylltiadau

Gwybodaeth ychwanegol

Proffil

Ymunodd Hannah â’r Swyddfa Ymchwil fel Swyddog Monitro Ymchwil ym mis Ebrill 2011. Ei phrif gyfrifoldeb oedd gweinyddu a pharatoi cyflwyniad y Brifysgol i ‘r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Ymunodd Hannah â Phrifysgol Aberystwyth yn 2005, lle bu’n gweithio’n flaenorol yn yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth ac yn y Gwasanaethau Gwybodaeth ar nifer o brosiectau cadwrfeydd a gyllidwyd gan y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC). Mae ganddi MSc (Econ) mewn Rheoli Gwybodaeth.