Dr Glenys Williams LLB Wales, 1978; Soliciotr of the Supreme Court; PhD Wales, 2003

Reader

Gweld graff cysylltiadau

Ysgol y Gyfraith Aberystwyth

!!Postal address
Aberystwyth University
Hugh Owen Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 622406

Diddordebau ymchwil

Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn y cysylltiadau sydd rhwng Cyfraith Trosedd a Chyfraith Feddygol yn arbennig mewn perthynas ag Ewthanasia, Cynorthwyo Hunanladdiad a phenderfyniadau diwedd oes.
Mae fy niddordebau ymchwil eraill yn cynnwys amddiffyniadau troseddol, esgusodion a chyfiawnhau; atebolrwydd negyddol ac agweddau o ddeddfu barnwrol.

Proffil

Wedi ennill cymwysterau i fod yn gyfreithiwr ac ymarfer am nifer o flynyddoedd, dychwelais i Adran y Gyfraith Aberystwyth yn 1997 er mwyn gwneud PhD. Rwyf nawr yn Ddarllenydd yn y Gyfraith. Rwyf yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Cyfrifoldebau

Rwyf yn gofalu ar ol prosesau asesu yn yr Adran, ac yn recriwtio tramor

Dysgu

Yn Gymraeg rwyf yn dysgu Y Gyfraith ar waith; Traethawd hir; Cyfraith trosedd ar gyfer Troseddegwyr, a Chyfraith a Pholisi Cymru

*