Dr Gareth Norris BSc (Anrhydedd) Seicoleg a Throseddeg, MSc Seicoleg Ymchwiliadol, PhD Seicoleg Gymhwysol a Throseddeg

Senior Lecturer in Psychology

Gweld graff cysylltiadau
  • Senior Lecturer in PsychologySeicoleg - Dysgu ac Ymchwil

Seicoleg

!!Postal address
Aberystwyth University
Llandinam Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 621666
Cysylltiad(au)

Proffil

Gareth joined Psychology in 2014 after eight years lecturing in the Law Department at Aberystwyth. He was previously a lecturer in Forensic Psychology at Liverpool Hope University. He worked in accounting for The Virgin Group after leaving school, but went back into higher education to study Psychology and Criminology at the University of Lincoln. He completed the MSc in Investigative Psychology at Liverpool University and then a PhD at Bond University in Australia. Gareth is a Senior Fellow of the HE Academy and on the editorial board of the journal Personality and Individual Differences. Alongside teaching Forensic Psychology he delivers Quantitative Methods in the Graduate School.

Office Hour Booking: http://tinyurl.com/garethnorris

Dysgu

Mae fy mhrif ddiddordebau dysgu ym meysydd seicoleg fforensig/gyfreithiol a dulliau ymchwil meintiol.

Diddordebau ymchwil

Mae gen i ddau brif faes ymchwil:
• Y defnydd o dechnoleg amlgyfrwng mewn gwaith fforensig ac yn arbennig y defnydd o animeiddiadau yn yr ystafell lys;
• Y bersonoliaeth awdurdodaidd a'r ofn o drosedd - prosiect a gwblhawyd yn ddiweddar, dan nawdd yr Academi Brydeinig, yn edrych ar effaith newidynnau cymdeithasol-seicolegol (awdurdodyddiaeth) a chanfyddiadau o droseddu.

Rwyf hefyd wedi gweithio ar brosiect ar y cyd ag IMPACT a'r Gwasanaeth Carchardai, yn ymchwilio i faterion yn ymwneud â chyflogi ac addysgu troseddwyr ar ôl eu rhyddhau o'r carchar. Mae'r meysydd ymchwil eraill yn cynnwys proffilio troseddwyr ac esboniadau seicolegol am ymddygiad troseddol, gan gynnwys mympwyedd/ Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd. Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio gyda Gwasanaeth Cyfiawnder a Throseddau Ieuenctid Ceredigion i ddatblygu offeryn sgrinio asesu risg.

Grantiau Ymchwil:

Bwrdd Cyfiawnder Iechyd (YJB). Datblygu Offeryn Asesu Risg. (?9,600: Mai 2014-Mawrth 2015).

Lleoliad Mewnwelediad Strategol (SIP). Technoleg a Throseddu - Heddlu Dyfed-Powys. (?2250: Mai-Awst, 2014).

Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol: Gyl Wyddoniaeth (?500: Gorffennaf 2013).

Lleoliad Mewnwelediad Strategol (SIP). Deunydd dysgu amlgyfrwng rhyngweithiol - 360Fusion. (?2250: Mai-Gorffennaf 2012)

Yr Academi Brydeinig: Fear of Crime as a Moderator of Authoritarian Attitudes. (?2000: Ionawr 2008)

Arolygu

Rwyf ar hyn o bryd yn arolygu / cyd-arolygu nifer o ymgeiswyr Uwchraddedig, gan gynnwys:

• Astudiaeth ar ailsefydlu yn sustem carchardai Mecsico
• Y defnydd o Ddulliau Adferol mewn ysgolion
• Penderfyniadau'r heddlu ar safleoedd damweiniau ffordd

Byddwn yn hapus i arolygu mewn ystod o feysydd yn ymwneud â throseddeg, seicoleg a'r gyfraith. Mae gen i gefndir cryf mewn dulliau ymchwil meintiol a dadansoddi data.