Dr Gareth Hall BSc (Hons, UWIC); PhD (Glamorgan University); CPsychol; FHEA

Senior Lecturer in Psychology

Gweld graff cysylltiadau
  • Senior Lecturer in PsychologySeicoleg - Dysgu ac Ymchwil

Seicoleg

!!Postal address
Aberystwyth University
Llandinam Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 621783

Proffil

Mae Gareth yn seicolegydd cymdeithasol sydd â chefndir penodol mewn theori hunaniaeth gymdeithasol a methodoleg gymysg mewn cyd-destunau cymhwysol. Mae Gareth hefyd yn aelod sefydledig o'r adran Seicoleg a sefydlwyd yn 2007, ac mae ganddo brofiad helaeth o ran datblygu rhaglenni a chyflenwi meysydd craidd yng nghwricwlwm Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS).Mae hefyd yn Aelod Siartredig o'r BPS, yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch, ac enillodd Wobr Gwella Addysgu a Dysgu o Brifysgol Aberystwyth yn 2011.Mae Gareth wedi gwasanaethu'n ffurfiol yn rôl Swyddog Arholiadau (2007-2014, 2016), fel aelod pwyllgor o bwyllgor Dysgu ac Addysgu'r adran (2008-2013), fel Uwch Diwtor (2014), ac yn fyr fel Cyfarwyddwr Dros Dro Derbyniadau a Recriwtio (2009 a 2011). Mae Gareth hefyd wedi gwasanaethu fel aelod o Senedd y Brifysgol a'i is-bwyllgor datblygu staffio a phroffesiynol (2013 - 2015). Yn y pen draw, mae Gareth wedi gwasanaethu fel aelod pwyllgor o Gangen Cymru'r BPS (2013-2015), gan drefnu'r Gynhadledd myfyrwyr seicoleg gyntaf yn Aberystwyth (2014). Mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Addysg Israddedig (2015 - presennol) ar gyfer y BPS, sy'n gyfrifol am achredu rhaglenni meistr israddedig, rhaglenni trawsnewid a Meistr mewn Seicoleg ledled y DU.

Diddordebau ymchwil

Rwy'n Seicolegydd Cymdeithasol (yn wreiddiol mewn safbwyntiau Hunaniaeth Gymdeithasol o'r hunan cymdeithasol) sy'n angerddol â chymhwyso seicoleg i helpu i ddeall a gwella bywyd cymdeithasol mewn cyd-destunau cymhwysol. Mae'r gwaith hwn fel arfer yn ymwneud â chyd-destunau chwaraeon a'u posibiliadau a'u cyfyngiadau trawsnewidiol (chwaraeon ar gyfer datblygu, ymddygiad rhwng y grŵp a ffandom, a lles mewn perthyn i gymunedau diwylliant corfforol, megis CrossFit a thimau chwaraeon traddodiadol). Roedd fy PhD mewn Seicoleg Gymdeithasol yn herio paradigau arbrofol blaenllaw ar brosesau grŵp trwy brofi damcaniaethau labordy yn y byd go iawn. Gan ddefnyddio grwpiau cymdeithasol byd-eang a methodoleg greadigol, roeddwn yn gallu cynhyrchu ymchwil maes arbrofol newydd, a oedd yn cefnogi astudiaethau labordy traddodiadol yn rhannol, ond hefyd yn dangos bod rhyngweithio cymdeithasol yn llawer mwy cymhleth ac yn groes i unrhyw theori seicolegol neu ddull arbrofol i gael mewn labordy. Er hynny, rydwMae'r cydweithrediadau hyn yn adlewyrchu fy uchelgais a diddordeb mewn datblygu cymunedau a methodolegau ymchwil rhyngddisgyblaethol creadigol a chydweithredol, gan gynnwys rhanddeiliaid tu allan i'r byd academaidd, i hwyluso newid cymdeithasol a gwella bywyd cymdeithasol. Mae hyn wedi tanseilio fy niddordeb i arloesi fy nhrefnau mewn Seicoleg Gymdeithasol, megis trwy dechnolegau digidol i ddysgu am hunan cymdeithasol pobl i ffwrdd o'r labordai.