Dr Elin Royles BSc Prifysgol Cymru Aberystwyth, MSc (Econ) Prifysgol Cymru Aberystwyth, PhD Prifysgol Cymru Aberystwyth

Senior Lecturer

Gweld graff cysylltiadau

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

!!Postal address
Aberystwyth University
International Politics Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 622690

Proffil

Ymunodd Elin â'r Adran fel aelod o staff yn 2003 ac mae'n Uwch-Ddarlithydd. Mae ei diddordebau ymchwil ac addysgu yn ymwneud gyda'r meysydd canlynol:

Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU;

Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl;

Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau;

Cymdeithas sifil;

Polisi a Chynllunio Iaith.

Mae'n Gadeirydd Cangen Prifysgol Aberystwyth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol; yn Aelod o Dim Rheoli'r Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol; Cyfarwyddwr Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg, yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol; Aelod o Bwyllgor Gweithredol ac arweinydd thema 'Iaith, Diwylliant a Hunaniaethau' Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru - WISERD @ Aberystwyth.

Diddordebau ymchwil

Prif feysydd ymchwil: Gwleidyddiaeth diriogaethol a gwleidyddiaeth wedi datganoli yn y DU; Diplomyddiaeth is-wladwriaethol a Chodi Cenedl; Polisiau newid hinsawdd a datblygu cynaliadwy is-wladwriaethau; Cymdeithas sifil; Polisi a Chynllunio Iaith. Mae’n rhan o’r grantiau ymchwil canlynol: • Education, language and identity ESRC Civil Society Research Centre: Devolution, Social and Economic Change and the Local and Regional Landscapes of Civil Society (WISERD). Work Package 2.3 Co-I gyda’r Athro Rhys Jones (PI) a Co-Is Yr Athro Lindsay Paterson a Dr Fiona O’Hanlon, Prifysgol Caeredin. • Autonomy Movements and Economic and Social justice Co-Investigator H2020 IMAJINE: Integrative Mechanism for Addressing Spatial Injustice and Territorial Inequalities in Europe, Partner Arweiniol: Prifysgol Aberystwyth. Dechrau: Ionawr 2017 am 5 mlynedd • Language Revitalization and Socio-cultural Transformation AHRC networking grant (January 2017 am 2 flynedd) gyda Dr Huw Lewis (PI).Enillodd ei thraethawd doethurol wobr Walter Bagehot y Political Studies Association am y traethawd gorau ym maes llywodraeth a gweinyddiaeth gyhoeddus yn 2004-05 a rhwng 2005 a 2014 bu’n gyd-olygydd y cyfnodolyn Contemporary Wales.

Dysgu

Goruchwylio PhD
Devolved politics and sub-state governance Gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru
Polisi a chynllunio ieithyddol