Prof Elin Jones

Institute Director of Welsh Lanaguage & Culture

Gweld graff cysylltiadau
Cysylltiad(au)

Proffil

Ganed Elin Haf Gruffydd Jones yn Hamilton, Bermuda. Magwyd yn Nhreffynnon, Sir y Fflint. Mae'n siarad Ffrangeg, Sbaeneg, Catalaneg, Galisieg a Basgeg, yn ogystal a Chymraeg a Saesneg.

Dysgu

Y Cyfryngau a Theori Ddiwylliannol, Iaith a'r Cyfryngau, / Lleiafrifol Iaith Cyfryngau Lleiafrifol, y Cyfryngau Cydymffurfiaeth a Rheoleiddio, Polisi Cyfryngau a'r Celfyddydau, Theori Cyfieithu, Sosioieithyddiaeth y Cyfryngau, Hunaniaeth a Gwleidyddiaeth y Cyfryngau, Dadansoddiad Cynhyrchu, Cyfnewid Rhyngddiwylliannol.

MPhil goruchwyliaeth PhD / ac archwilio

Rwyf wedi goruchwylio traethodau ymchwil doethurol dau i gyflwyno lwyddiannus ac rwyf ar hyn o bryd goruchwylio pump o fyfyrwyr doethuriaeth.

Kate Woodward: 'Cleddyf ym Mrwydr yr Iaith': Hanes y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg (ail arolygwr ar gyfer y flwyddyn olaf yn unig)

Lisa Richards: 'Siarad Sense': Defnyddio Iaith yn y gynrychiolaeth o bobl yn eu harddegau mewn ffilm 1990-2005

Goruchwylio cyfredol yn cynnwys:

Enrique Uribe-Jongbloed (Ysgoloriaeth ORSAS) : Cyfryngau Lleiafrifoedd Iaith yng Nghymru a Colombia: Materion o hunaniaeth mewn Amgylcheddau Cynhyrchu (Goruchwyliwr Gyntaf)

Ywain Tomos (Ysgoloriaeth Coleg Cymraeg): Cynhyrchu Cyfryngol Trawsgenedlaethol: anime yn Japan (Goruchwyliwr Cyntaf ar y Cyd)

Rhodri ap Dyfrig (Ysgoloriaeth KESS gyda Boomerang plc): Diwylliant Cyfranogol a'r Economi Gyfryngol Ddigidol (First Supervisor) Participatory Culture, Social Media and Multiplatform Television Production in Bilingual Environments (Goruchwyliwr Gyntaf)

Nia Dryhurst (Ysgoloriaeth KESS gyda Cwmni Da): Naratifau Amlblatfform ac Agweddau Ethnograffyddol at Ddogfen (Goruchwyliwr Cyntaf ar y Cyd)

Siôn Richards (Ysgoloriaeth KESS gyda Golwg360): Cyfryngau hyper-lleol mewn cymunedau ieithoedd llai (Goruchwyliwr Gyntaf)

Diddordebau ymchwil

Cyfryngau Ieithoedd Lleiafrifol/edig, Polisi Cyfryngau a'r Diwydiannau Creadigol (Cymru, y Deyrnas Gyfunol, Ewrop, gwledydd eraill - Gwlad y Basg, Catalonia, Ffindir ac ati), Cyweiriau Iaith a Chyfryngau (gan gyfeirio'n benodol at gymunedau dwyieithog / amlieithog), Rheoleiddio a Chydymffuriaeth Darlledu a'r Cyfryngau, Cynllunio Ieithyddol a'r Cyfryngau, Cyfieithu Creadigol
Cynrychiolaeth ar y Sgrin

*