Dr Cerys Jones FHEA, PGCTHE, PhD (Aberystwyth), BSc (Wales)

Lecturer

Gweld graff cysylltiadau

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

!!Postal address
Aberystwyth University
Llandinam Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 622648
Cysylltiad(au)

Proffil

Bywgraffiad

Enillodd Cerys gradd Daearyddiaeth Ffisegol a Mathemateg ag anrhydedd dosbarth cyntaf yn 2008. Yn sgil ennill Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Addysgu Cyfrwng Cymraeg oddi wrth Gyngor Datblygu Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg, cwblahodd ei doethuriaeth yn 2012 o dan oruchwyliaeth Dr Sarah Davies, Yr Athro Rhys Jones, Dr Mark Whitehead a Dr Neil Macdonald (Prifysgol Lerpwl).

Er y bu Cerys ynghlwm ag addysgu drwy gyfwng y Gymraeg ers 2008, ymunodd â staff yr Adran yn swyddogol yn Hydref 2011 fel Cymrawd Dysgu Cyfrwng Cymraeg. Yn dilyn cyfnod o 9 mis fel Cynorthwyydd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, dechreuodd Cerys ei swydd fel Darlithydd cyfrwng Cymraeg mewn Daearyddiaeth yn Chwefror 2013, swydd a ariannir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Aberystwyth.

Diddordebau ymchwil

Cyfrifoldebau

  • Cadeirydd Cangen Prifysgol Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • Aelod o Banel Maes yr Amgylchedd a'r Gwyddor Biolegol, Canolfan Datblygu Addysg trwy gyfrwng y Gymraeg
  • Cyfrannwr termau i’r ‘Esboniadur’

Dysgu