Dr Anwen Elias BA Hons Cambridge UniversityMA College of Europe, Bruges PhD European University Institute, Florence

Reader in Politics

Gweld graff cysylltiadau

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

!!Postal address
Aberystwyth University
International Politics Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 621819
Cysylltiad(au)

Diddordebau ymchwil

Mae gwaith ymchwil Anwen yn canolbwyntio ar genedlaetholdeb a rhanbartholdeb o bersbectif cymharol (gyda'r prif ffocws ar Orllewin Ewrop). Mae ei gwaith wedi astudio agweddau pleidiau cenedlaetholgar a rhanbarthol tuag at integreiddio Ewropeaidd a prosesau o newid cyfansoddiadol megis datganoli, yn ogystal a strategaethau mudiadau o blaid annibyniaeth. Ar hyn o bryd, mae Anwen yn rhan o brosiect ar gyfiawnder diriogaethol sydd wedi eu ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd (Horizon 2020), a phrosiect arall sy'n ffocysu ar agweddau dinasyddion tuag at annibyniaeth (wedi ei ariannu gan yr ESRC). 

Proffil

Ymunodd Anwen Elias âr Adran yn Chwefror 2005. Mae ei gwaith ymchwil a dysgu yn cwmpasu rhanbartholdeb cymharol, cenedlaetholdeb, pleidiau gwleidyddol a systemau pleidiol, a mudiadau o blaid annibyniaeth. 

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Ymchwil

Cyd-Gyfarwyddwr, Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Dysgu

Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol

Traethawd Estynedig

Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti

Gwleidyddiaeth Ewropeaidd

Efelychu'r Undeb Ewropeaidd