Dr Anwen Elias BA Hons Cambridge UniversityMA College of Europe, Bruges PhD European University Institute, Florence

Reader in Politics

Gweld graff cysylltiadau

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

!!Postal address
Aberystwyth University
International Politics Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 621819
Cysylltiad(au)

Diddordebau ymchwil

Mae gwaith ymchwil Anwen yn canolbwyntio ar genedlaetholdeb a phanbartholdeb o bersbectif cymharol (gyda'r prif ffocws ar Orllewin Ewrop). Mae ei gwaith wedi astudio agweddau pleidiau cenedlaetholgar a rhanbarthol tuag at integreiddio Ewropeaidd, yn ogystal a'r ffyrdd y bydd y pleidiau yma yn ceisio sicrhau ac addasu i newid cyfansoddiadol.

Proffil

Ymunodd Anwen Elias âr Adran yn Chwefror 2005. Mae ei gwaith ymchwil a dysgu yn cwmpasu gwleidyddiaeth Ewrop, rhanbartholdeb cymharol, cenedlaetholdeb, pleidiau gwleidyddol a systemau pleidiol.

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Ymchwil

Cyd-Gyfarwyddwr, Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru