Dr Anwen Elias BA Hons Cambridge University MA College of Europe, Bruges PhD European University Institute, Florence

Reader in Politics, Department Director of Marketing Recruitment & Admissions

Gweld graff cysylltiadau

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

!!Postal address
Aberystwyth University
International Politics Building
Penglais
Aberystwyth
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Cyswllt
Ffôn: 01970 621819
Cysylltiad(au)

Diddordebau ymchwil

Mae gwaith ymchwil Anwen yn canolbwyntio ar genedlaetholdeb a phanbartholdeb o bersbectif cymharol (gyda'r prif ffocws ar Orllewin Ewrop). Mae ei gwaith wedi astudio agweddau pleidiau cenedlaetholgar a rhanbarthol tuag at integreiddio Ewropeaidd, yn ogystal a'r ffyrdd y bydd y pleidiau yma yn ceisio sicrhau ac addasu i newid cyfansoddiadol.

Proffil

Ymunodd Anwen Elias âr Adran yn Chwefror 2005. Mae ei gwaith ymchwil a dysgu yn cwmpasu gwleidyddiaeth Ewrop, rhanbartholdeb cymharol, cenedlaetholdeb, pleidiau gwleidyddol a systemau pleidiol.