Dr Andrew James Davies BA (Hons), MA, PhD (Wales), PGCE, PGCTHE, Senior Fellow of the Higher Education Academy.

Reader, Head of Education

Gweld graff cysylltiadau

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyswllt
Ffôn: 01970 622102, 01970 628743
Cysylltiad(au)

Diddordebau ymchwil

Y mae Andrew yn ymchwilydd gweithgar gyda diddordebau yn y meysydd canlynol:

  • Cymdeithaseg addysg a phlentyndod.
  • Iaith, addysg a dwyieithrwydd (gyda ffocws arbennig ar gyfnodau ôl-orfodol).
  • Datblygiad proffesiynol athrawon a'r gweithlu sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Os ydych yn ymchwilydd neu'n ddarpar fyfyriwr ymchwil sy'n meddu ar ddiddordeb yn un o'r meysydd uchod, bydd Andrew yn hapus i dderbyn e-bost gennych trwy'r cyfeiriad e-bost uchod