Dr Alison Mackiewicz PhD (Bath), BSc Research Methods in Psychology (Southampton), BA (Hons) (Winchester) Trainee Psychotherapist

Senior Lecturer in Psychology, Lifelong Learning Moderator - Social Sciences

Gweld graff cysylltiadau
  • Senior Lecturer in PsychologySeicoleg - Dysgu ac Ymchwil
  • Lifelong Learning Moderator - Social SciencesDysgu Gydol Oes - Arall

Seicoleg

Cyswllt
Ffôn: 01970 621919
Cysylltiad(au)

Gwybodaeth ychwanegol

Aelod graddedig o Gymdeithas Seicoleg Prydain (MBPsS)

Seicolegydd Siartredig Cymdeithas Seicoleg Prydain

‘CSP ‘QMiP Dulliau Ansoddol yr Adran Seicoleg

Aelod o Gymdeithas Seicoleg Prydain a Grp Astudio Alcohol Cymdeithas Seicoleg Prydain

Aelod o Rwydwaith Astudiaethau Yfed Warwick

Proffil

Mae gan Dr Alison Mackiewicz PhD o Brifysgol Bàth, ac ymunodd â'r adran Seicoleg yn Aberystwyth yn 2013. Mae Alison yn Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd Gymdaith y Gymdeithas Seicoleg Brydeinig; mae hi hefyd yn aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain a nifer o grwpiau astudio alcohol cenedlaethol. Yn ystod ei hamser yn Aberystwyth, enillodd Alison gymhwyster Addysgu Ôl-raddedig (PGCTHE) ac mae'n gyd-aelod o'r HEA.Mae gan Alison brofiad addysgu mewn ystod o feysydd, gan gynnwys dulliau ymchwil ansoddol, cymwysiadau seicoleg, seicoleg yn ymarferol, a chynghori, hyfforddi a mentora, ac mae'n gydlynydd modiwlau ar gyfer rhyw a’r cyfryngau. Mae'n eistedd ar bwyllgor y BPS ar gyfer Dulliau Ansoddol mewn Seicoleg (QMiP). Mae ei diddordebau ymchwil yn gorwedd yn bennaf yn yfed alcohol a rhyw.

Dysgu

Mae Alison yn dysgu seicoleg ragarweiniol ym Mhrifysgol Haf Aberystwyth.

Diddordebau ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Alison ym meysydd hunaniaeth, megis rhywedd, ymgorfforiad a diwylliant; prynwriaeth, gan gynnwys marchnata a diwylliannau defnyddwyr; defnydd o alcohol a chyffuriau; bregusrwydd a stigmateiddio; dulliau ymchwil ansoddol, gan gynnwys dadansoddi disgwrs a dulliau gweledol.

Yn rhan o'i hymchwil PhD edrychodd ar sut y caiff nodweddion benywaidd eu mabwysiadu, eu haddasu a'u gwrthsefyll yn y prif ymdriniaethau o alluedd a goddrychaeth sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr; mae ei hymchwil yn cydblethu materion rhywioldeb, rhywedd, grym a dosbarth, ac mae'n dogfennu profiadau menywod wrth fynd i'r afael a rhywioldeb ac yfed alcohol yn yr unfed ganrif ar ddeg.

Prosiectau Ymchwil:

Cynorthwyydd Ymchwil

  1. Edrych ar brofiadau menywod hn (50+) o berthynas rywiol a gwasanaethau gofal iechyd rhywiol yng nghefn gwlad Cymru.

  2. cyfweld dynion a'u partneriaid yngln â dylanwad canser troethgenhedlol ar eu bywydau a'u perthynas, a'r ffyrdd y maent wedi ymdopi â'rheriau hyn.

Cyfrifoldebau

C843 Psychology with Counselling Course Coordinator  

Department Director for Recruitment and Admissions